pari razia begum ka amal

Spread the love

AMAL PARI RITUAL (21-61) days

pari ka amal

PARI 2

AMAL SE PEHLE IJAZET ZAROORE HA KIO KE JIS THARA SIM BAGAR CONNECTION KE NAHI CHALTI YE AMAL BHI IJAZET KE BAGAR NAHI HO GA.

HADIYA 10,000 RUPEES /FIXED/NO BARGAINING.